Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ERA102
  • Huvudområde Energiteknik

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i energiteknik

Hailong Li

021-10 31 59

hailong.li@mdh.se

Till toppen