Akademisk engelska

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Engelska
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: ENA801

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13