Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ENA403
 • Huvudområde Engelska

Distanskurser i engelska ges utan campusträffar. Undervisning och examination sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-01-20 - 2020-06-07 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-11039

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i engelska. I dessa 90 hp ska ingå minst 22,5hp successiv fördjupning i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning varav minst 7,5 hp på Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Ca 6 obligatoriska, virtuella träffar ingår i kursen.

  Distanskurser i engelska ges utan campusträffar. Undervisning och examination sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem.

  Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset med USB-kontakt, samt en webbkamera.
   

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-01-18 - 2021-06-06 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-11056

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i engelska. I dessa 90 hp ska ingå minst 22,5hp successiv fördjupning i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning varav minst 7,5 hp på Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Ca sex obligatoriska, virtuella träffar ingår i kursen.
  Distanskurser i engelska ges utan campusträffar. Undervisning och examination sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem.
  Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.