Engelska 2, Språkvetenskap 2

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Engelska
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: ENA204

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 23