Engelska 2 Språk i sammanhang

  • 15.0 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Engelska
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: ENA202

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13