Text

Robust elektronik för tillförlitliga system

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ELA305

En förutsättning för att bygga tillförlitliga system är att den underliggande elektroniken är robust. Denna kurs går igenom olika omgivningsmiljöer och hur dessa påverkar elektroniken. Val av lämpliga och olämpliga komponenter gås igenom och hur man bygger robusta konstruktioner. Tekniker för att höja robustheten och tillgängligheten på elektroniska komponenter samt databussar diskuteras och laboreras på. Funktionalitet under avvikande förhållanden genom användning av olika robusthetsalgoritmer introduceras även i kursen.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Håkan Forsberg

021-10 13 81

hakan.forsberg@mdh.se

Till toppen