Den effektiva organisationen

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Företagsekonomi
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: EFO235

Vad symboliserar en effektiv organisation i dagens samhälle? Vilka faktorer avgör om en organisation kommer att vara framgångsrik eller inte? Kan man säga att den viktigaste faktorn för en organisations framgång är dess personal? Eller är det den produkt/tjänst som organisationen tillhandahåller som är det avgörande faktorn? Eller är det slumpen om vart företaget befinner sig?

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23