Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås/Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA489
 • Huvudområde Datavetenskap

Moderna webapplikationer beskrivs ofta i termer av samarbete och delning, både mellan användare av en applikation och mellan företag som tillhandahåller applikationer och tjänster. Den här kursen behandlar de mest vanligt förekommande säkerhetsproblemen hos applikationer i denna klass, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Kursen ger en överblick av de definierande egenskaperna hos webapplikationer och den applikationsklass de tillhör, samt identifierar olika säkerhetsutmaningar relaterat till de olika intressenterna: användarna, applikationsleverantören och tjänste- och kodbiblioteksleverantörer.

I kursen behandlas koncept såsom tillståndsfrihet, konfidentialitet, integritet, åtkomstkontroll, autentisering och auktorisering, samt sessionshantering och attacker som hör till dessa koncept. Vidare berör kursen olika typer av injektionsattacker - attacker där programkod, på ett eller annat sätt, fås att köra på klient- eller serversidan.

Du kommer att lära dig

 • om webapplikationer och relaterad applikationsklass och ha förmåga att omsätta kunskap i konstruktionen av komplexa applikationer
 • om de vanligast förekommande säkerhetsutmaningarna inom denna applikationsklass och identifiera sårbarheter i applikationer
 • förståelse för skyddsmetoder och deras begränsningar, både enskilt och i relation till varandra

Behörighetskrav

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-24092

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24587

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Daniel Hedin

021-10 70 52

daniel.hedin@mdh.se

Till toppen