Text

Grundläggande industriell cybersäkerhet

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA486
 • Huvudområde Datavetenskap

Denna grundläggande kurs i Cybersäkerhet är avsedd att tillhandahålla referenstaxonomi, konceptuella modeller, frågor och metoder som är nödvändiga för en djupare förståelse av teknik relaterad till cybersäkerhet, samt mer specialiserade metoder och lösningar. Grundläggande begrepp, definitioner och taxonomi inom pålitlig och säker databehandling (hot, sårbarhet, risk, dataintegritet och tillgänglighet, feltolerans) kommer att förmedlas. Praktiska moment ingår för att ge en bättre förståelse av potential och utmaningar. 
Innehållet återspeglar såväl de senaste vetenskapliga landvinningarna som industriell praxis. Gästföreläsningar av industriexperter är centrala moment i denna kurs.

In this course, you will be made aware of the state-of-the-art in cybersecurity research and state of practice in industry.

The course starts September 22. Please find the schedule here External link..

About the course

Cybersecurity vulnerabilities are a threat to progress in the business sector and society. This is an accelerating threat due to the current rapid digitalisation, which in manufacturing is termed Industry 4.0. Companies are aware of this threat and realise the need to invest in countermeasures, but development is hampered by lack of competence.


Entry requirements

120 credits, of which 60 credits in computer science or related subjects. In addition, English A / English 6 is required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc. Read more in Application information below.


Language

English


Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-09-13 - 2021-10-31 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24500

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i pålitliga programvarusystem

Sasikumar Punnekkat

021-10 73 24

sasikumar.punnekkat@mdh.se

Till toppen