Text

Introduktion till infrastrukturer för IoT

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA480
 • Huvudområde Datavetenskap

Denna kurs ger grundläggande kunskaper i Internet of Tings (IoT) och fokuserar på fysiska enheter och kommunikations- och beräkningsinfrastruktur. Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i att bygga IoT applikationer.

Om kursen

Internet of Things (IoT) syftar på begreppet att ansluta fysiska enheter överallt. Denna “thing” kan syfta på enheter från enkla sensorer till mer sofistikerade enheter som smartphones.

Kursen fokuserar på grundläggande aspekter av IoT infrastrukturer. Målet är att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att bygga IoT- system som går utöver traditionella Inbyggda System-kurser, och introducerar ett konceptuellt ramverk som omfattar automation, kommunikation samt nya arkitekturer som Cloud och Fog/Edge.

IoT World Forum föreslår en referensmodell i sju nivåer för IoT, från fysiska enheter på första nivån upp till affärsprocessnivån högst upp. Denna kurs fokuserar bara på de tre nedersta nivåerna: Physical Devices and Controllers, Connectivity och Edge Computing.

 • Kursen ges helt online utan några fysiska föreläsningar. Även examination sker online
 • Kursen är flexibel i den meningen att du kan läsa kursmaterialet i din egen takt
 • Kursfarten är på 17%, vilket underlättar för dem som inte kan ägna så mycket tid åt kursen varje vecka
 • För projektarbetet i kursen kan ämnen och plattformar väljas på ett flexibelt sätt, t.ex. kan du välja att använda en Rasberry Pij eller genomföra det med hjälp av simulering

Särskild behörighet

100 hp varav 60 hp i datavetenskap och/eller i elektronik och 7.5 hp programmering. Dessutom Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-10-04 - 2021-12-12 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24548

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp varav 60 hp i datavetenskap och/eller i elektronik och 7.5 hp programmering. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Mohammad Ashjaei

021-15 17 72

mohammad.ashjaei@mdh.se

Till toppen