System-av-system

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA479

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 42