Text

Deep learning för industriell bildbehandling

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA476
 • Huvudområde Datavetenskap

Denna kurs lär dig hur man bygger neurala faltningsnätverk (convolutional neural network, CNN). Du kommer att lära dig hur man designar intelligenta system med Deep Learning för klassificering, annotering och objektigenkänning.

Om kursen

Bildbehandling: Introduktion till industriell bildbehandling med Big Data och grundläggande principer för bildbehandlingstekniker.

Deep learning med neurala faltningsnätverk: Översikt över neurala nätverk som klassificerare, introduktion till neurala faltningsnätverk och deep learning arkitektur.

Learning verktyg: Implementering av deep learning för bildklassificering och objektigenkänning, med hjälp av t.ex. Keras.


Du kommer lära dig att:

 • Förstå den grundläggande teorin om bildbehandling
 • Kunna beskriva de grundläggande behoven, utmaningarna och begränsningarna av Big Data inom industriell avbildning
 • Kunna beskriva och förstå de grundläggande principerna för neurala faltningsnätverk
 • Visa förmåga att använda verktyg för Deep Learning inom industriell bildbehandling


Särskild behörighet


90 hp, varav 60 hp inom datavetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 hp programmering. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.
Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.


Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-10-11 - 2021-11-28 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24540

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  90 hp, varav 60 hp inom datavetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 hp programmering.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen