Modellbaserad utveckling: teori och praktik

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA471

The purpose of the course is to provide participants with the principles behind model-driven development of software systems and the  application of such a methodology in practice. Modelling is an effective solution to reduce problem complexity and, as a consequence, to enhance time-to-market and properties of the final product.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3