Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA470

The purpose of the course is to raise the students’ scientific awareness and knowledge of methods used in computer science research. The course introduces students to basic concepts in the philosophy of science, and gives an overview of different research methods in science and technology, especially those in computer science. A central part of the course handles scientific writing. Important skills like searching for sources, writing, reviewing, presenting, and opposing scientific papers are trained. Students will write an own paper, connecting their everyday work with relevant issues in science and research, thereby improving their scientific awareness, knowledge and skill.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3