Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA469

Model-based testing is a systematic method to automatically generate test cases from models of system requirements. It allows you to evaluate requirements, create a model and generate automatically test cases. After this course you should be able to have knowledge about writing requirements and use these to create models for software testing. You will develop practical skills and abilities on applying model-based testing in industrial practice. You will learn how to use different kinds of modeling techniques. You will be able to use this new knowledge to design requirement models and automate test cases during unit and integration testing. In addition, as a test practitioner you will learn how to design test cases using models at system level.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3