Text

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA469
 • Huvudområde Datavetenskap

Modellbaserad testning är ett populärt sätt att testa mjukvarusystem. I den här kursen lär du dig hur man utformar och använder modellbaserade testverktyg, hur man skapar verklighetstrogna modeller samt hur man använder dessa modeller för att automatisera testningsprocessen inom sin organisation.

Om kursen

Kursen innehåller:

 1. Grunderna i modellbaserad testning. Grundläggande modellbaserad testningsterminologi; vad modellbaserad testning är; finita tillståndsmaskiner; hur man väljer tester med hjälp av modeller; att göra dessa tester exekverbara.
 2. Modellbaserad testning: skapa modeller från befintlig källkod; automatisera testdesign; modellkontroll och -sökning genom stora modeller för att hitta lämpliga tester; testautomatisering; implementera modellbaserade tester.
 3. Bestämma hur mycket av koden som testas (täckningskriterier) i modellbaserad testning: praktiska sätt att noggrant söka bland möjlig input; grafbaserade täckningskriterier; logikbaserade täckningskriterier; hur man åstadkommer spårbarhet från kod till tester; förenkla regressionstestning.
 4. Hur man använder modellbaserad testning i praktiken: verktyg för modellbaserad testning; testhantering, genom att välja vilka modellbaserade kriterier som ska användas; testunderhåll med hjälp av modellbaserad testning; testdokumentation i modellbaserad testning.

Du kommer att lära dig

 • om modeller och förstå modellbaserad testning,
 • utveckla praktiska färdigheter och förmågor i att tillämpa modellbaserad testning inom industriell verksamhet,
 • testa mjukvara genom att använda modellbaserad testning på strukturerade och organiserade sätt.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

Inom industrin utgör testning en väsentlig och tidskrävande aktivitet vid utveckling av mjukvara. Modellbaserad testning är en lovande teknik som adresserar utmaningar relaterade till testdesign, testval och testimplementering.

Särskild behörighet

120 hp varav 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24538

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3. 

  Urval

  Sökande med minst 12 månader (heltid) dokumenterad yrkeslivserfarenhet från mjukvaruutveckling har företräde, övriga sökande rangordnas efter antal högskolepoäng.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Eduard Paul Enoiu

021-10 16 24

eduard.paul.enoiu@mdh.se

Till toppen