Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA468

The aim of the course is to introduce the participants into methods and tools for verifying systems that need to react to external stimuli. The methods use system models with precise formal semantics and will span model-checking as well as deductive verification. A set of simple examples as well as real-world applications will be used throughout the course to illustrate the methods and their tool support. The objective of the course is to understand the underpinning theories of formal verification, and learn how to apply tool support in order to verify system models.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 38 - 3