Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA466

Changes to software under test are unavoidable. Such changes and their side effects must be well tested, without re-running all tests. Moreover, in general, testing cost is well known, therefore faults must be detected early by focusing testing efforts on fault-prone parts. The participants in the course will learn about regression test selection and software fault prediction techniques. Effective regression test selection techniques will reduce cost of implementing modifications to software under test. Software fault prediction part of the course is about focusing test efforts on more fault-prone parts of the software where maximum return on investing test resources can be achieved. Overall, this course is about using techniques that make software testing more efficient and effective.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3