Upplevelsedesign och användbarhet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA451

The course provides an opportunity to develop skill in experience design and design thinking as well as techniques and methods to design digital artifacts with desirable experiential qualities. This course focuses on the design process, design theory, and techniques
and methods to design and produce digital artifacts with desirable experiential qualities.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se. Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3