Praktisk cybersäkerhet

  • 5.0 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA446

The web is emerging as a powerful application platform. While bringing unparalleled possibilities for collaboration unhampered by physical location or device choice, the distributed, always-online nature of a web application leaves it open for attack. Using the most common web application and web service vulnerabilities as the setting, this course teaches how to identify, analyze and protect against attacks. Many of the attacks discussed in the course are instances of universal attack classes, where other instances have similar attack vectors and protection mechanisms. 

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/
 

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3