Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod DVA255
  • Huvudområde Datavetenskap

Artificiell intelligens kan ses som ett smörgåsbord av metoder och algoritmer som kan användas för att lösa allt från vardagliga till komplexa problem som sysselsätter experter runtom världen. Oberoende av problemets svårighetgrad är det viktigt att man börjar med att förstå hur problemet ska representeras. Ska det vara symboliskt, eller kan saker representeras med siffror, alltså numeriskt, eller kanske kombinera symboler med siffror? I den här kursen ska vi gå till botten med hur detta görs och sedan titta på vårt smörgåsbord av möjligheter. Godbitarna som kommer behandlas i kursen är logikprogrammering som gör att vi kan beskriva ett problem och låta datorn lösa det åt oss. Vi ska bygga ett expertsystem med hjälp av detta paradigm och även visa hur intelligenta agenter kan skapas. Osäkerhet är något vi människor är bra på och i kursen ska bli titta på hur artificiell intelligens kan hjälpa oss med att få datorer att förstå detta. Till sist ska vi titta på hur Darwins evolutionsteori kan hjälpa oss att lösa problem. Vi ska också krydda evolutionen med samarbetande agenter och se hur denna kombination hjälper till att lösa riktigt svåra problem.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

Till toppen