Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås/Eskilstuna
  • Kurskod DVA252
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i datavetenskap

Hans Bjurgren

021-10 15 34

hans.bjurgren@mdh.se

Till toppen