Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod DVA251
  • Huvudområde Datavetenskap

Kursen behandlar de mest grundläggande metoderna i ämnet artificiell intelligens och visar dessutom hur dessa metoder kan användas för att lösa problem från vitt skilda områden. Kursen förklarar också hur artificiell intelligens kan ses i ett större sammanhang tillsammans med andra teknologier, vilket är viktigt för att få en förståelse av ämnet i ett större, samhälleligt, sammanhang.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Miguel LeónOrtiz

021-10 31 48

miguel.leonortiz@mdh.se

Till toppen