Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA239

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23