Datakommunikation

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA218

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 23