Text

 • Högskolepoäng 2  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA133
 • Huvudområde Datavetenskap

Idag har explosionen av data skapat nya möjligheter att använda maskininlärning (ML). Att behandla de stora datamängder som den mycket snabba digitaliseringen skapar skulle inte vara möjligt utan ML. Syftet med kursen "Introduktion till maskininlärning" är att ge dig baskunskaper inom ML. Du får en introduktion till de grundläggande områdena inom ML: data, statistik och sannolikhet för ML.

In this course you learn the foundation of Machine Learing.

About the course

Today, the explosion of data has created new opportunities to apply machine learning (ML). Handling of the large amounts of data created by the very rapid digitization would not be possible without Machine Learning (ML).

The purpose of the course "Introduction to Machine Learning" is to give you the foundation for ML. You will get an introduction to the basic areas of ML: data, statistics and probability for ML.


Entry requirements

Mathematics C or Mathematics 3b/3c.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc. Read more in Application information below.

Language

English

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  2 hp

  Tid

  2021-01-18 - 2021-06-06 (deltid 10%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14131

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Matematik C (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A3 med förändring).

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  2 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 10%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14131

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Matematik C (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A3 med förändring).

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i artificiell intelligens

Shahina Begum

021-10 73 70

shahina.begum@mdh.se

Till toppen