Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod DVA131
  • Huvudområde Datavetenskap

Kursen Industriella system är en grundkurs med syfte att ge en överblick över olika typer av industriella system och dess tillämpningar med produktionssystemet i fokus. Kursen ger en introduktion till systemperspektiv och systemutveckling samt en grundläggande förståelse för hur industriella system är uppbyggda och utvecklas genom att förstå bakomliggande processer, mål och strategier. Kursen tar även upp industriella företags uppbyggnad och affärsmodeller, speciellt hur ett vinstdrivande företag är uppbyggt från vision till affärsmodell samt strukturellt från ägare till anställda.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Yuji Yamamoto

016-15 32 37

yuji.yamamoto@mdh.se

Till toppen