Text

Programmeringsteknik med Python

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod DVA128
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Christian Åberg

021-10 70 05

christian.aberg@mdh.se

Till toppen