Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA117
  • Huvudområde Datavetenskap

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strukturerad programmering och programkonstruktion i ett högnivåspråk. Kursen inkluderar de olika språkelementen som behövs för att skriva strukturerade program i programspråket C. Grundläggande språkfunktioner som datatyper, logiska operationer, kommunikation med användaren, selektion, iteration, funktioner, fält (arrayer), strängar, pekare, poster (strukturer), filhantering och dynamisk minneshantering ingår i kursen. Kursen behandlar även problemlösning, felsökning och felhantering. Programspråket C är grund för flera andra programspråk och är ett viktigt språk inom datavetenskap och datateknik.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Caroline Uppsäll

021-10 14 56

caroline.uppsall@mdh.se

Till toppen