Text

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA104
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2020

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Caroline Uppsäll

+4621101456

caroline.uppsall@mdh.se