Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod BTA138

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om de viktigaste byggnadsmaterialen och deras egenskaper samt fördjupade kunskaper om olika byggnaders tekniska utformning. Den ska även ge en introduktion till mätningsteknik.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Programsamordnare

Amir Vadiee

016-15 32 77

amir.vadiee@mdh.se

Till toppen