Geoteknik och geologi

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: BTA130

Kursen ger grundläggande kunskaper avseende materialegenskaper hos jord, jordspänningar, jordtryck, sättningar och bärighet. I kursen studeras också laster och bärförmåga. Inslagen av grundläggande geologi finns för att ge förståelse för de geologiska materialens uppkomst och egenskaper.
Kursen innehåller:
Spänning och deformationer hos jord, sättningar, bärighet, jordtryck, stabilitetsproblem samt grundläggning. Geotekniska utredningar inklusive fältundersökningsmetoder. Nyttjande av partialkoefficientmetoden för beräkning av dimensionerande laster och bärförmåga. Geologi för byggnadsingenjören. Bildning och nyttjande av geologiska resurser samt grundvattnets förekomst.

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 23