Text

  • Högskolepoäng 5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod BTA126

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom den traditionella byggnadsteknik och analys av olika element i bärandekonstruktioner. Kursen behandlar olika beräkningar inom området byggnadsmekanik och hållfasthetslära. Vidare syftar kursen till att studenten ska få en ökad förståelse för vad de olika fysikaliska begreppen innebär, med tillämpning inom byggnadstekniken.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Allan Hawas

021-10 13 63

allan.hawas@mdh.se

Till toppen