Text

  • Högskolepoäng 5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod BTA125

Att bygga och hantera byggnadsverk omfattar ett brett område, från planering, uppförande och förvaltning till rivning och återanvändning. Ämnet behandlar olika byggmaterial och byggmetoder. I kursen tar man även upp byggprocessens olika skeden: Projektering, produktion och förvaltning. Grundläggande byggnadsteknik för främst småhus. Översikt över byggandets miljöpåverkan. Övningsritning med hjälp av CAD.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i energiteknik

Maher Azaza

021-10 14 22

maher.azaza@mdh.se

Till toppen