Akutsjukvård 2 - specifik omvårdnad och vårdprocesser vid akuta sjukdomstillstånd

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: BMA211

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3