Text

Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA099

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen