Text

Vård och behandling vid infektionssjukdomar

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA098

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen