Text

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar/Eskilstuna
 • Kurskod BMA093

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-01-20 - 2020-06-07 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-12034

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. 

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2021