Antibiotikaresistens - prevention och strategier

  • 4.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: BMA092

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 9 - 18