Text

Antibiotikaresistens - prevention och strategier

  • Högskolepoäng 4.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA092

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

Till toppen