Text

Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA089

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen