Text

Demens och psykisk ohälsa hos äldre

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA015

Demens, demensliknande tillstånd och annan psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos äldre personer. Gedigna kunskaper krävs för att kunna vårda dessa personer på ett tillfredsställande sätt. Kursen riktar sig till dig som är undersköterska eller har annan äldre vårdutbildning. Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper om hur olika demenstillstånd och psykisk ohälsa drabbar hjärnan, samt hur de påverkar patientens personlighet och dagliga liv. Den belyser också den utredning och behandling som finns att erbjuda. Kursen kan med fördel kompletteras med andra kurser inom ramen för äldres vård.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021