Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling

  • Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA014

Tillfällen för denna kurs