Text

Välkomstbrev kurs FYS041


Välkomstbrev kurs FYS041

Välkommen till Mälardalens högskola


Du är antagen till distanskursen Studentens lärande och pedagogiska
strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd
Kurskod: FYS041
Anmälningskod: MDH-12005


I detta välkomstbrev hittar du viktig information om dina studier. Vi vill att du läser igenom brevet noggrant så att du förstår våra registrerings- och antagningsregler. Vi hoppas att du kommer att tycka om kursen och ser fram emot ditt deltagande.

Kursen ges på distans och har inget fysiskt upprop eller fysiska träffar på högskolan. Kursen innehåller ett seminarium som sker via en web-lösning. Det är viktigt att du tackar ja till din plats, registrerar dig och bekräftar ditt deltagande i tid (se information till vänster) eftersom detta ger dig tillgång till Canvas som är den läroplattform vi använder för kursen.

Kursen startar måndagen den 20 januari och slutar fredagen den 5 juni 2020. Eftersom kursen baseras på eget arbete kan du själv bestämma studietakt och avsluta kursen snabbare om du vill.


Canvas

På kursens hemsida i Canvas hittar du studiehandledning, föreläsningar, information om inlämningsuppgifter, seminarium, övrigt studiematerial och du kan kommunicera med lärare och andra studenter i kursen.


Schema

Eftersom kursen är en helt webbaserad distanskurs har vi inga fysiska träffar med bokade lärosalar. Ett obligatoriskt webbaserat seminarium ingår i kursen. I Schema visas tidpunkt för seminarium samt deadlines för inlämningsuppgiften.


Kurslitteratur

Biguet, G., Lindquist, I., Martin., & Pettersson, A. (2015). Att lära och utvecklas i sin
profession. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2 - 4. ISBN 9789144092454


Cajvert, L. (2016). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2-9 och 12-13. ISBN 9789144106038


Lauvås, P., & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori (3:e
upplagan). Lund: Studentlitteratur. Kapitel 9 - 11. ISBN 9789144091785


Artiklar kan tillkomma.


Mer information

Mälardalens högskola är organiserad i fyra akademier. Vi på akademin för hälsa, vård och välfärd är ansvariga för din kurs. Kursansvarig är Maria Elvén, maria.elven@mdh.se

Om du har frågor om dina studier är du välkommen att kontakta Studenttorget.


Välkommen och lycka till med dina studier!