Informationsdesign - webbdesign

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Informationsdesign
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: KIT126

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 14 - 23