Numeriska metoder

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MMA132

Numerisk analys är en gren av den tillämpade matematiken, dvs den del av matematiken som löser praktiska problem inom bl a teknik och naturvetenskap. Många matematiska problem kan man inte alls eller med stor svårighet lösa exakt. Med numeriska metoder kan man beräkna approximativa lösningar. Datorer med programvara är viktiga hjälpmedel. De viktigaste områdena i ämnet är numerisk linjär algebra och numerisk lösning av differentialekvationer. I denna kurs behandlas också felkalkyl, ekvationslösning, interpolation och integralberäkning.

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 36 - 45