Diskret matematik

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MMA122

Diskret matematik handlar bland annat om heltal, mängder, logik och nya sätt att tänka. Det finns tillämpningar inom alla områden men i synnerhet bygger datalogi på diskret matematik. I den här kursen går vi igenom alla viktiga begrepp. Du blir både en bättre problemlösare och duktigare på att förstå matematiska resonemang och förklara dem för andra.
 
Examinationen inkluderar grupparbeten med kontinuerlig, muntlig redovisning, så det är nödvändigt att närvara på lektionerna.

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13