Matematiken bakom internet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA507

Kursen syftar till att ge studenterna breda kunskaper om centrala matematiska idéer, begrepp, metoder, algoritmer och beräkningsverktyg som ligger bakom de revolutionerande framgångarna för internet och internetbaserade teknologier, och till att förklara grundläggande matematiska begrepp och metoder skall med konkreta exempel på tillämpningar inom modern informations- och, internetteknik och andra teknik- och samhällsområden. Kursen ska vidare ge träning i logiskt och algoritmiskt tänkande samt i matematisk modellering och beräkningsteknik av särskild vikt för tillämpningar inom internet- och informationsteknik, samt av förmågan till självständig analys av matematiska problemställningar och modeller som används inom internet- och databasteknologier.
 

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13