Operationsanalys

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F) Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik Nationalekonomi
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA315

Optimering är en del av operationsanalys, och behandlar matematiska modeller och algoritmer för att lösa praktiska problem inom databehandling, ekonomi, teknik, fysik, kemi, biologi och många andra discipliner. Kursen ger en bred orientering av optimeringsområdet. Tyngdpunkten ligger på grundteori och metoder för kontinuerliga linjära och ickelinjära samt diskreta linjära optimeringsproblem. Två exempel på optimeringsproblem som vi alla möter till vardags och som är enkla att modellera och lösa efter kursen är: "Vilken väg skall vi ta från stad A till stad B om vi vill köra kortast möjliga sträcka" och "Om vi kräver att körtiden inte får bli längre än X minuter, hur snabbt ska vi köra på varje delsträcka om vi skall uppnå minsta möjliga bränsleförbrukning". Övningar och laborationsuppgifter löses i MATLAB och modelleringsspråk för optimering med hjälp av den bästa programvaran för optimering.

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13