Simulering

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA313

Vårterminen 2020, Västerås, vecka 14 - 23